Privacy beheer

Beste Cliënt,

De wetgeving rondom de privacy is veranderd: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Kort gezegd zijn alle bedrijven verplicht om meer inzicht te geven in de persoonsgegevens die zij verzamelen en hoe ze daar mee omgaan.

In de loop der jaren heeft Het Fietscollege, een combinatie van Het Amsterdams Fietscollege en het Haags Fietscollege, van particulieren en bedrijven via e-mail aanvragen ontvangen voor mogelijk deelname aan fietslessen. Door deelname aan workshops en fietslessen of andere activiteiten binnen Het Fietscollege is uw e-mail bewaard op onze computer welke is beveiligd met een wachtwoord. Wij bouwen geen e-mail adresbestand op van onze cliënten.

U zult gemerkt hebben dat Het Fietscollege geen gebruik maakt van uw e-mailadres om reclame te maken, acties bekend te maken of om u te benaderen voor commerciële doeleinden. Dit zullen wij in de toekomst ook niet doen. E-mail verkeer tussen u en het Fietscollege staat op onze computer, die is beveiligd met een wachtwoord.

Als u een fietsles of workshop gevolgd heeft of anderszins gebruik heeft gemaakt van onze expertise, heeft u wellicht Het Fietscollege ook foto’s en  persoonlijke informatie gemaild, hetgeen wij op onze  beveiligde computer hebben opgeslagen. Alleen de fietsdocenten Marja Popper en Ruud van Es maken daar gebruik van en zullen deze gegevens niet delen of verkopen aan derden.
Ook maken wij geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Uw telefoonnummer en whatsapp – berichten staan op onze telefoon die beveiligd is met een toegangscode.

Wilt u een vervolg les boeken of later weer een beroep op ons doen dan is het makkelijk dat wij al bepaalde gegevens hebben, maar u bepaalt.

Onze vraag is aan te geven of wij uw gegevens mogen bewaren of dat u wilt dat wij alles verwijderen. Wilt u dat wij alles verwijderen of wilt u checken of wij alles hebben verwijderd: stuur ons even een mail.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de autoriteit persoonsgegevens, https://www.avgwet.nl/.

Met vriendelijke groet,
Marja Popper
Ruud van Es
Het Fietscollege