Voor Wie

Kinderen en volwassenen met het syndroom van Down.
Er bestaan grote verschillen in vaardigheden tussen mensen met Down. Afhankelijk hiervan kunnen wij helpen kinderen en volwassenen onder begeleiding te leren fietsen in het verkeer, eventueel op een driewieler.
Kinderen en volwassenen met autisme.
Vaak hebben  mensen met autisme ook motorische problemen en kunnen ze moeilijk omgaan met het gedrag van andere verkeersdeelnemers. Wij leren ze fietsen en omgaan met deze problemen.  Daarnaast leren wij ze omgaan met het gedrag van andere verkeersgebruikers.
Senioren.
Veel senioren willen nog graag fietsen. Sommigen kunnen het niet goed meer, anderen durven niet zo goed meer.  Wij leren ouderen om te gaan met wat zij als beperking ervaren.
Mensen met fietsangst.
Fietsangst kan door verschillende oorzaken ontstaan. Door een valpartij of een ander ongeval, door een lichamelijke beperking en wat al niet meer. Door met mensen te op een aangepaste wijze te gaan fietsen groeit het zelfvertrouwen waardoor  men weer op eigen oordeel durft te vertrouwen.
Als u een electrische fiets wilt gaan rijden.
Wij helpen u met de keuze van een electrische fiets en wij helpen u erop te leren rijden.
 hetfietscollege_013